ASPAC Chair:

 Lee Kuan Yong   
Email: leekuanyong@gmail.com

Mobile  +6012-321-8750

Skype: Leekuanyong

 

WebMaster:

Ken Archer  
kenarcher@ozemail.com.au